آشکارساز حباب هوا

  • آشکارساز حباب هوا DYP-L01

    آشکارساز حباب هوا DYP-L01

    تشخیص حباب در کاربردهایی مانند پمپ های تزریق، همودیالیز و نظارت بر جریان خون بسیار مهم است.L01 از فناوری اولتراسونیک برای تشخیص حباب استفاده می کند، که می تواند به درستی تشخیص دهد که آیا حباب در هر نوع جریان مایع وجود دارد یا خیر.