سنسور اندازه گیری محدوده یاب

  • برنامه سطح جامد

    سنسورهای تشخیص سطح مواد به طور گسترده در کشاورزی، خوراک، صنایع شیمیایی و سایر صنایع استفاده می شود.روش‌های تشخیص یا نظارت سطح مواد موجود دارای اتوماسیون کم، بازده پایین هستند.
    ادامه مطلب