سنسور قد انسان

  • پایش قد

    سنسورهای معاینه فیزیکی هوشمند فرآیند معاینه فیزیکی نیاز به به دست آوردن قد و وزن پرسنل دارد.روش اندازه گیری سنتی استفاده از خط کش است.استفاده از فناوری اولتراسونیک در...
    ادامه مطلب
  • آشکارساز حباب هوا

    حسگرها برای نظارت بر حباب لوله تزریق: تشخیص حباب در کاربردهایی مانند پمپ های تزریق، همودیالیز و نظارت بر جریان خون بسیار مهم است.DYP حسگر حباب L01 را معرفی کرد که می تواند ...
    ادامه مطلب