سنسور اولتراسونیک سطح آب

  • پایش سطح آب جاده های سیل زده

    سنسورهای بلایای شهری: نظارت بر سطح آب جاده های سیل زده ادارات مدیریت شهری از داده های سطح آب برای درک وضعیت غرقابی در کل شهر در زمان واقعی استفاده می کنند و برنامه ریزی زهکشی را انجام می دهند.
    ادامه مطلب
  • اندازه گیری سطح آب کانال باز

    سنسورهای کشاورزی: ​​نظارت بر سطح آب کانال باز اندازه گیری جریان آب کار اساسی آبیاری کشاورزی است.این می تواند به طور موثر جریان توزیع آب هر کانال را تنظیم کند و چاه را درک کند.
    ادامه مطلب