سنسور اولتراسونیک عمق برف

  • اندازه گیری عمق برف

    سنسورهای اندازه گیری عمق برف چگونه عمق برف را اندازه گیری کنیم؟عمق برف با استفاده از حسگر عمق برف اولتراسونیک اندازه گیری می شود که فاصله تا زمین زیر آن را اندازه گیری می کند.مبدل های اولتراسونیک پالس ساطع می کنند و ...
    ادامه مطلب