سنسور روکش منهول رودخانه

 • اندازه گیری سطح آب سد

  سنسورهای پایش سطح آب اینترنت اشیا برای اینکه بتوان با اطمینان از مخازن ذخیره آب آشامیدنی و رودخانه ها در مناطق آبیاری بهره برداری کرد، اطلاعات دقیق...
  ادامه مطلب
 • پایش سطح آب چاه

  سنسورهای بلایای شهری سیستم نظارت بر سطح آب چاه های شهری (منهول، فاضلاب) بخش مهمی از ساخت زهکشی هوشمند است.از طریق این سیستم، بخش مدیریت می تواند در سطح جهانی gr ...
  ادامه مطلب
 • اندازه گیری سطح آب کانال باز

  سنسورهای کشاورزی: ​​نظارت بر سطح آب کانال باز اندازه گیری جریان آب کار اساسی آبیاری کشاورزی است.این می تواند به طور موثر جریان توزیع آب هر کانال را تنظیم کند و چاه را درک کند.
  ادامه مطلب