سنسور اولتراسونیک پارکینگ هوشمند

  • نظارت بر پارکینگ خودرو

    سنسورهای سیستم های پارک هوشمند یک سیستم کامل مدیریت پارک خودرو نقش مهمی در پارکینگ ایفا می کند.با استفاده از سنسور اولتراسونیک DYP می توان وضعیت هر پارکینگ را در پارکینگ تشخیص داد و...
    ادامه مطلب