مانیتور سطح مایع مدفون

ISTRONG، واقع در استان فوجیان، چین، یک آشکارساز سطح مایع مدفون را توسعه داده است که می‌تواند تجمع آب در بخش‌های کم ارتفاع را در زمان واقعی نظارت کند و از داده‌ها برای کاربران پشتیبانی کند.

متفاوت از آشکارساز سطح مایع سنتی، ISTRONG در زیر زمین نصب می شود، ارتفاع آب انباشته شده را از طریق ویژگی های نفوذ اولتراسونیک تشخیص می دهد و آن را از طریق GPRS/4G/NB-IoT داخلی و سایر روش های ارتباطی به سرور ابر گزارش می دهد. پشتیبانی از داده ها برای دستورات و تصمیم گیری کاربران صنعت و بهبود توانایی پایش هیدرولوژیکی شهری.در همان زمان، می توان آن را به میزبان نظارت نزدیک توسط ارتباطات LoRa برای نشان دادن هشدار اولیه در محل منتقل کرد.

مانیتور سطح مایع مدفون (1)
مانیتور سطح مایع مدفون