ربات تمیز کننده - جلوگیری از موانع

مرکز مدنی شنژن

مرکز مدنی شنژن یک ساختمان جامع با عملکردهای متعدد مانند دولت مردمی شهرداری شنژن، کنگره مردمی شهرداری شنژن، موزه شنژن، تالار شنژن و غیره است. این مرکز اداری شنژن، دفتر اصلی دولت شهرداری و مکانی برای سرگرمی عمومیاین ساختمان به تایید تصویری از دولت شهرداری شنژن، نمادین ترین ساختمان در شنژن تبدیل شده است.

ربات‌های Candela از A02 شرکت ما استفاده می‌کنند، سرعت خود را کاهش می‌دهند و هنگام شناسایی عابران پیاده از عابران پیاده دوری می‌کنند، و فرود می‌آیند و در Civic Center Plaza که عمدتاً مسئول تمیز کردن مربع و بازیافت زباله است، کار می‌کنند.