نظارت بر سطح مایع اولتراسونیک

Firstsensor یک راه حل اندازه گیری سطح مایع IoT را توسعه داده است که در ارتباط با سنسور اولتراسونیک A01 ما استفاده می شود.

سنسور پوشش منهول (نظارت سطح مایع اولتراسونیک) از فناوری اولتراسونیک، فناوری ارتباط NB-IOT و فناوری ارتباطات 2.4G برای تحقق نظارت بر زمان واقعی سطح آب چاه های بازرسی استفاده می کند.